Tallers de sensibilització sobre el model de l'economia social i cooperativa

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Donar a conèixer els punts clau de l’empresa cooperativa.

Activitats

  • Continguts:

L’empresa cooperativa:

a. Definició

b. Marc ètic: principis i valors

c. Els socis /sòcies: aspecte clau de l’empresa cooperativa

d. La gestió i organització societària: els òrgans socials

Metodologia activa, participativa i dinàmica

Flexibilitat

Persones destinatàries

Alumnes de secundària, CFGM i CFGS, Programa Formació i

Observacions

Durada orientativa 1h i 30 minuts

Hi ha la possibilitat de visitar cooperatives i de fer tallers de més sessions per aprofundir en el model cooperatiu.

Les dates per al desenvolupament del seminari s'adapten al calendari i la disponibilitat del centre educatiu.