Funcionem amb renovables

Temes: Urbà
Categories: Educació ambiental
Nivell educatiu: Educació secundària
Eix temàtic: Educació ambiental

Taller per conèixer les energies renovables a l'aula

Objectius

  • Conèixer el concepte d'energia, els diferents usos que en fem i les necessitats que hi satisfem.
  • Diferenciar les fonts d'energia renovables i no renovables.
  • Comprendre les afectacions ambientals de l'ús de l'energia.
  • Reflexionar sobre l'ús quotidià de l'energia i les bones pràctiques d'estalvi i eficiència.

Activitats

Activitat a l'aula en què els participants tindran l'oportunitat d'experimentar mitjançant diferents fonts d'energia renovable: solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica i minihidràulica. L'activitat s'inicia amb una introducció general als conceptes d'energia, fonts energètiques, emissions de gasos d'efecte hivernacle i canvi climàtic. A continuació, i per grups, els participants experimentaran amb quatre maquetes que simulen les diferents fonts energètiques i aprendran com  funcionen. Finalment, es farà una posada en comú i una reflexió sobre l'ús de les energies renovables en la vida diària i en l'estalvi d'emissions de CO2. 

L'activitat disposa d'una guia didàctica amb informació general i amb propostes d'activitats per a primària i secundària.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior de primària i secundària