El menjar no es llença

L’activitat començasobre el tema, de manera que són els mateixos alumnes els que arriben a les conclusions sobre quines són les causes que provoquen que es llencin els aliments, així com les conseqüències que això té. Una vegada conegut el problema, acabem amb un taller de generació d’idees per pensar solucions que ajudin a minimitzar-lo. Així mateix, oferim als nois i noies que ho vulguin, participar activament en la solució participant al Premi #elmenjarnoesllença, un concurs d'idees obert a joves de tot Catalunya.

Objectius

  • Conèixer les causes i les conseqüències del malbaratament alimentari.
  •  Analitzar críticament l’entorn des de la perspectiva ètica.
  •  Apendre a adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Persones destinatàries

Alumnat de secundària