Muntatge d'equips informàtics per a les escoles

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Serveis

Seguint la metodologia d'aprenentatge cooperatiu i casos reals, l'alumnat del cicle formatiu de grau mitjà en Sistemes microinformàtics i xarxes, de l'institut Les Salines, ofereix serveis de muntatge d'equips informàtics per a les escoles.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

- Assessorar les escoles i muntar els ordinadors nous adients per atendre les seves necessitats.

- Donar a conèixer l'institut Les Salines com a centre de referència i innovació pel que fa al bon ús de les tecnologies de la informació.

- Vetllar perquè l'alumnat de la família professional d'informàtica assoleixi la competència professional de muntar i configurar ordinadors i perifèrics, per assegurar que funcionin en condicions de qualitat i seguretat.

Activitats

Muntatge d'ordinadors a les escoles amb els requisits necessaris perquè funcionin

Persones destinatàries

Les escoles del Prat i les seves AMPA / AFA

Observacions

L'activitat forma part del projecte de dinamització a les escoles. Es farà una distribució equilibrada de centres i activitats atenent a les possibilitats organitzatives del centre. 

Les despeses del material aniran a càrrec de l'escola o l'AMPA.