MÒDULS D'ADOLESCÈNCIA I SALUT. INFORMACIÓ GENERAL

Temes: Persones
Categories: LGBTI
Nivell educatiu: Educació secundària, Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

Aquesta proposta didàctica està adreçada a tots l'alumnat de secundària. Es considera molt important que puguin treballar de manera integral continguts i aspectes relacionats amb l’àmbit de la salut. Pretenem facilitar-los eines preventives i recursos personals per potenciar i promocionar estils de vida saludables. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Donar a l'alumnat de secundària eines adequades i suficients per afavorir actituds positives i responsables pel que fa a l’adquisició d’estils personals de vida saludable.
  • Donar-los a conèixer els serveis i els recursos existents al Prat en aquesta matèria i fer-los-els més accessibles. 

Activitats

S’ha dissenyat un mòdul per a cada nivell de l’ESO. Els mòduls estan estructurats de forma que en una primera part es treballen aspectes relacionats amb habilitats personals (autoestima, assertivitat, autoimatge...) i en una segona part, més específica, s’introdueixen aspectes i temes directament relacionats amb estils de vida saludables (alimentació saludable, exercici físic, ús de les xarxes socials, conductes addictives i conductes sexuals). Aquests mòduls es desenvolupen amb la participació activa de l’alumnat. 

MÒDUL I. 1r d’ESO: Autoestima (2 h), Imatge personal (1 h), Ei, tabac! (1 h) i Àpats saludables (1 h). Total 5 hores 

MÒDUL II. 2n d’ESO: Assertivitat (2 h), Oh, alcohol! (2 h), Afectivitat i sexualitat (2 h). Total 6 hores 

MÒDUL III. 3r d’ESO: Autoimatge i consum (1 h), Cànnabis, què? (2 h), Hàbits saludables (2 h) i Sempre conectat! (1 h). Total 6 hores 

MÒDUL IV. 4t d’ESO: Gestió emocional (1 h), Les drogues i jo (1 h) i Sexualitat i relacions (3 h). Total 5 hores 

El treball a l’aula d’aquests mòdusl de salut permet treballar les diferents competències bàsiques del currículum escolar educatiu. 

Persones destinatàries

Alumnat d'ESO i AMPA / AFA