Mòdul IV. Gestió emocional, Les drogues i jo i Sexualitat i relacions

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’adquisició d’habilitats socials, negociació i reconeixement i la gestió de les emocions. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: promoció de la utilització del preservatiu, valoració sobre les relacions en la parella i reflexió sobre el consum de drogues. 

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Desenvolupar habilitats socials per la millora de les relacions interpersonals.
 • Adquirir un millor coneixement de les emocions pròpies.
 • Identificar les emocions de la resta de persones.
 • Afavorir un vivència positiva i enriquidora de la sexualitat.
 • Promoure l’ús del preservatiu com la forma més adequada de prevenció.
 • Fer conèixer la SIDA i els seus mecanismes de transmissió.
 • Reconèixer i potenciar les habilitats per negociar unes relacions afectives i sexuals lliures i segures.
 • Reflexionar sobre el paper de les drogues en les relacions de grup.
 • Fomentar la responsabilitat i la presa de decisions envers el consum de drogues.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul IV, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Gestió emocional (1 hora)
  • Les drogues i jo (1 hora)
  • Sexualitat i relacions (3 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO i AMPA / AFA

Observacions

És important que es treballi tot el contingut del Mòdul IV.

Quan el públic destinatari suiguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts.