Mòdul IV. Eines per millorar el benestar emocional.  Les drogues i jo. Sexualitat i relacions

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. Donada la situació actual, en què estem vivint experiències que no esperàvem, les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides.

En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’adquisició d’habilitats socials, la negociació i el reconeixement, i la gestió de les emocions. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: promoció de la utilització del preservatiu, valoració sobre les relacions en la parella i reflexió sobre el consum de drogues. 

El treball de totes les temàtiques es farà incorporant la mirada al mon digital.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Desenvolupar habilitats socials per a la millora de les relacions interpersonals.
 • Adquirir un millor coneixement de les emocions pròpies i aprendre a gestionar-les.
 • Identificar les emocions de la resta de persones.
 • Fomentar el benestar digital.
 • Coneixer com afecta el us de les pantalles a les nostres emocions
 • Afavorir un vivència positiva i enriquidora de la sexualitat.
 • Promoure l’ús del preservatiu com la forma més adequada de prevenció.
 • Fer conèixer la SIDA i els seus mecanismes de transmissió.
 • Reconèixer i potenciar les habilitats per negociar unes relacions afectives i sexuals lliures i segures.
 • Establir l'hàbit de pensar abans de publicar continguts a la xarxa.
 • Reflexionar sobre les consequències  que suposa exposar-se a la xarxa.
 • Reflexionar sobre el paper de les drogues en les relacions de grup.
 •  Pensar com les drogues afecten les nostres emocions.
 • Fomentar la responsabilitat i la presa de decisions envers el consum de drogues.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul IV, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Eines per millorar el benestar emocional    (2 hores)
  • Les drogues i jo (1 hora)
  • Sexualitat i relacions (3 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO i AMPA/AFA

Observacions

Davant la situació actual les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment que s’hagin d’impartir.

Quan el públic destinatari siguin les famílies, els continguts s'adaptaran. Les sessions de les  activitats sol·licitades per les famílies, a petició de l'AMPA / AFA, podran fer-se de manera presencial o impartir-se de forma LIVE per la xarxa social que l'entitat determini (Google Meet, Zoom, Instagram)