Mòdul III. Autoimatge i Consum, Cànnabis, què? Hàbits saludables i Sempre Connectat!

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. En un primer moment, es treballen aspectes que afavoreixen la construcció de l’autoimatge dels joves i la reforcen davant la pressió dels iguals. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: hàbits saludables i cànnabis, i l’ús i abús de les xarxes socials.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Contrarestar els efectes de la nostra crítica negativa i de l’entorn utilitzant pensaments realistes i positius respecte a la nostra imatge corporal.
 • Fomentar l’esperit crític envers el consum.
 • Ser capaç d’adquirir hàbits per tenir una vida saludable.
 • Conèixer la funció dels aliments per evitar una alimentació desequilibrada.
 • Prendre consciència dels beneficis d’adoptar un estil de vida actiu.
 • Reflexionar sobre propostes de millora o canvi en els hàbits en relació amb l’ús de les noves tecnologies.
 • Fomentar l'esperit crític sobre les relacions personals a través de les noves tecnologies.
 • Aportar informació i conèixer les conseqüències legals associades al cànnabis.
 • Reflexionar sobre la presa de decisions en el consum de cànnabis.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul III, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Autoimatge i Consum (1 hora)
  • Cànnabis,què? (2 hores)
  • Hàbits saludables (2 hores)
  • Sempre conectat! (1hora)

Persones destinatàries

Alumnat de 3r d’ESO i AMPA / AFA
 

Observacions

És important que es treballi tot el contingut del Mòdul III.

Es pot fer una formació complementària adreçada a famílies. 

Quan el públic destinatari suiguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts.