Mòdul III. Autoimatge. Cànnabis, què? Cos i emoció. Sempre connectat!

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. Donada la situació actual, en què estem vivint experiències que no esperàvem, les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides. 

En un primer moment, es treballen aspectes que afavoreixen la construcció de l’autoimatge dels joves i la reforcen davant la pressió dels iguals. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: hàbits saludables, com s'expressen les emocions a través del  cos, cànnabis, i ús i abús de les xarxes socials.

El treball de totes les temàtiques es farà incorporant la mirada al món digital.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Contrarestar els efectes de la nostra crítica negativa de la nostra imatge personal.
 • Pensar com afecta a la nostra imatge personal els cànons de bellesa digital.
 • Reflexionar sobre la pressió del món digital sobre la nostra imatge.
 • Fomentar l’esperit crític envers el consum.
 • Fomentar el benestar digital.
 • Mostrar empatia cap als companys i companyes també a les xarxes.
 • Ser capaç d’adquirir hàbits per tenir una vida saludable.
 • Prendre consciència dels beneficis d’adoptar un estil de vida actiu.
 • Adquirir hàbits de son saludables.
 • Conèixer i reconèixer com s’expressen les emocions a través del cos.
 • Reflexionar sobre propostes de millora o canvi en els hàbits en relació amb l’ús de les noves tecnologies.
 • Fomentar l'esperit crític sobre les relacions personals a través de les noves tecnologies.
 • Aportar informació i conèixer les conseqüències legals associades al cànnabis.
 • Reflexionar sobre la presa de decisions en el consum de cànnabis.
 • Reflexionar sobre les consequències que suposa exposar-se a la xarxa.
 • Establir l' hàbit de pensar abans de publicar continguts o fotos a la xarxa.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul III, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Autoimatge (1 hora)
  • Cànnabis, què? (2 hores)
  • Cos i emoció (2 hores)
  • Sempre conectat!     (2hores)

Persones destinatàries

Alumnat de 3r d’ESO i AMPA/AFA
 

Observacions

Davant de la situació actual les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment en què s’hagin d’impartir.

Quan el públic destinatari suiguin les famílies, els continguts s'adaptaran. Les sessions de les activitats sol·licitades per les famílies, a petició de l'AMPA / AFA,  podran fer-se de manera presencial o impartir-se de forma LIVE per la xarxa social que l'entitat determini (Google Meet, Zoom, Instagram).