Mòdul II. Podem i volem ser persones assertives. Oh, alcohol! Afectivitat i sexualitats

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. Donada la situació actual, en què estem vivint experiències que no esperàvem, les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides

En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’assertivitat i en un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: afectivitat, sexualitats i alcohol.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs en les seves decisions davant l’entorn.
 • Aprendre a donar respostes assertives.
 • Aprendre a donar respostes adequades en el món virtual.
 • Saber quan dir NO.
 • Retardar l’inici del consum d'alcohol i/o reduir-lo.
 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs davant la pressió de grup en relació amb el consum d'alcohol.
 • Adquirir una mirada crítica del consum d'alcohol.
 • Reflexionar sobre com el consum d'alcohol pot afectar la convivència.
 • Promoure l’adquisició d’actituds positives respecte a les sexualitats i el nostre cos, i l’acceptació de les conductes sexuals escollides.
 • Donar eines als joves per prendre decisions saludables pel que fa a les sexualitats.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul II, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  •   Podem i volem ser persones assertives (2 hores)
  • Oh, alcohol! (2 hores)
  • Afectivitat i sexualitats   (2 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 2n d’ESO i AMPA/AFA

Observacions

Davant la situació actual i canviant que estem vivint i que ens afecta tant des del punt de vista emocional com organitzatiu, les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment que s’hagin d’impartir.

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. Quan el públic destinatari suiguin les famílies, els continguts s'adaptaran. Les sessions de les activitats sol·licitades per les famílies, a petició de l'AMPA / AFA,  podran fer-se de manera presencial o impartir-se de forma LIVE per la xarxa social que l'entitat determini (Google Meet, Zoom, Instagram).