Mòdul II. Podem i volem ser persones assertives. Oh, alcohol! Afectivitat i sexualitats

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. Donada la situació actual, en què estem vivint experiències que no esperàvem, les sessions s’han dissenyat tenint present la realitat viscuda pel grup d’alumnat al qual van dirigides

En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’assertivitat i en un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: afectivitat, sexualitats i alcohol.

El treball de totes les temàtiques es farà incorporant la mirada al món digital.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs en les seves decisions davant l’entorn.
 • Aprendre a donar respostes assertives.
 • Pensar com es la nostre comunicació en el mon virtual.
 • Aprendre a donar respostes adequades en el món virtual.
 • Saber quan dir NO.
 • Fomentar el benestar digital
 • Retardar l’inici del consum d'alcohol i/o reduir-lo.
 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs davant la pressió de grup en relació amb el consum d'alcohol.
 • Adquirir una mirada crítica del consum d'alcohol.
 • Reflexionar sobre com el consum d'alcohol pot afectar la convivència.
 • Promoure l’adquisició d’actituds positives respecte a les sexualitats i el nostre cos, i l’acceptació de les conductes sexuals escollides.
 • Donar eines als joves per prendre decisions saludables pel que fa a les sexualitats.
 • Reflexionar sobre les conseqüències que suposa exposar-se a la xarxa.
 • Establir l'hàbit de pensar abans de publicar continguts o fotos a la xarxa.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul II, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  •   Podem i volem ser persones assertives (2 hores)
  • Oh, alcohol! (2 hores)
  • Afectivitat i sexualitats   (2 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 2n d’ESO i AMPA/AFA

Observacions

les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment en què s’hagin d’impartir.

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. Quan el públic destinatari suiguin les famílies, els continguts s'adaptaran. Les sessions de les activitats sol·licitades per les famílies, a petició de l'AMPA / AFA,  podran fer-se de manera presencial o impartir-se de forma LIVE per la xarxa social que l'entitat determini (Google Meet, Zoom, Instagram).