Mòdul II. Assertivitat, Oh, alcohol! Afectivitat i sexualitats

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen l’assertivitat i en un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, aspectes específics de la salut: afectivitat, sexualitats i alcohol.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs en les seves decisions davant l’entorn.
 • Aprendre a donar respostes assertives.
 • Retardar l’inici i/o reduir el consum de l’alcohol.
 • Donar recursos als joves perquè se sentin segurs davant la pressió de grup en relació amb el consum d'alcohol.
 • Promoure l’adquisició d’actituds positives respecte a la sexualitat i al nostre cos, i l’acceptació de les conductes sexuals escollides.
 • Donar eines als joves per prendre decisions saludables pel que fa a les sexualitats.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul II, amb els tutors i les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Assertivitat (2 hores)
  • Oh, alcohol! (2 hores)
  • Afectivitat i sexualitats (2 hores)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 2n d’ESO i AMPA / AFA

Observacions

És important que es treballi tot el contingut del Mòdul II.
Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies.

Quan el públic destinatari suiguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts.