Mòdul I. Autoestima, Imatge corporal, Àpats saludables i Ei, tabac!

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

El mòdul "Adolescència i Salut" pretén treballar els diferents àmbits de la salut des d’una perspectiva transversal i integral. En un primer moment, es treballen aspectes que reforcen la construcció de la identitat i la imatge personal. En un segon moment, es tracten, de manera preventiva i enriquidora, d’aspectes específics de la salut: alimentació i tabac. Per desenvolupar-los, hi intervenen professionals especialitzats externs.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Desenvolupar la capacitat de reflexionar i pensar sobre un mateix i aconseguir una major autoacceptació.
 • Aconseguir una autoimatge realista i positiva d’un mateix.
 • Fomentar una visió realista i positiva de si mateix i de les possibilitats pròpies.
 • Fomentar l'esperit crític al voltant dels mitssatges que ens arriban sobre la imatge corporal.
 • Aportar coneixements perquè els i les joves valorin positivament una alimentació sana i equilibrada.
 • Aconseguir una major capacitat per prendre decisions sobre l'alimentació.
 • Afavorir l’abstinència o el retard en l’inici del consum de tabac.

Activitats

 • Treball a l’aula de la proposta didàctica del Mòdul I, amb els tutors o les tutores
 • Tallers formatius a l’aula, a càrrec de professionals especialitzats:
  • Autoestima  (2 hores)
  • Imatge corporal (1 hora)
  • Àpats saludables (1 hora)
  • Ei, tabac! (1 hora)
    

Persones destinatàries

Alumnat de 1r d’ESO i AMPA / AFA
 

Observacions

És important que es treballi tot el contingut del Mòdul I. Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. 

Quan el públic destinatari suiguin les famílies, es farà una adaptació dels continguts.