Modelisme ferroviari

Temes: Cultura
Eix temàtic: Escola i ciutat

Amics del Modelisme Ferroviari, AMF

Media Root

L’arribada del ferrocarril va ser un dels motors decisius en el procés d’industrialització. Va suposar una important revolució en el món dels transports i va produir canvis importants en els àmbits social, econòmic, territorial, etc. En concret, a la nostra ciutat, l’arribada del ferrocarril va afavorir les exportacions agrícoles i l’assentament de les principals indústries. 

L’Associació d’Amics del Modelisme Ferroviari ens acosta al món del ferrocarril a través de maquetes, que ens ajudaran a conèixer millor la importància i les característiques d’aquest tipus de transport. 

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Fomentar i donar a conèixer l’afició a aquest sistema de transport i al modelisme ferroviari. 
  • Conscienciar l’alumnat sobre la importància de fer ús dels transports públics. 

Activitats

  • Visita a l’entitat, on membres de l’associació explicaran les maquetes que tenen construïdes i que estan ambientades amb reproduccions d’edificis del Prat

Activitats que es poden treballar a l’aula prèviament: 

  • Elaboració d’una taula comparativa entre diferents mitjans de transport: temps, cost, consum, contaminació, etc. 
  • Viatjar en tren. Planificació d’una sortida cultural en què s’han de quadrar els horaris d’anada i tornada. 
  • Els diferents models de tren segons l’època de què es tracti 
  • Es recomana llegir i treballar a l’aula “El Prat i el seu ferrocarril (1877-1957)”, de Josep Ferret i Pujol.

Persones destinatàries

Alumnat de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 

Observacions

Grups de màxim una aula