Mira, interpreta, actua

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per al consum

Activitat per entendre el significat dels símbols que apareixen a les etiquetes i envasos. Conèixer i entendre el llenguatge dels pictogrames més habituals per ajudar a la persona consumidora a triar millor el que compra i a fer un ús més segur i responsable dels productes.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer els símbols de les etiquetes
  • Entendre la informació gràfica dels envasos d’alguns productes
  • Orientar la persona consumidora en la presa de decisions abans de comprar
  • Transmetre informació referent a un ús responsable dels productes que adquirim

Activitats

  • Exposició Mira, interpreta, actua. El format de l'exposició és de pantalla enrotllable. Estarà al centre educatiu durant una setmana
  • Taller per interpretar el significat dels símbols de les etiquetes i envasos.

 

Persones destinatàries

Alumnat de cinquè de primària

Observacions

Exposició amb format pantalla enrotllable al mateix centre durant una setmana. La durada del taller a l’aula és d’una hora.  

Es pot demanar només el taller o només l'exposició.

 

 

Exposició pictogrames (pdf - 3155567 bytes)