Mira, interpreta, actua

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per al consum

Activitat per entendre el significat dels símbols que apareixen a les etiquetes i envasos. Conèixer i entendre el llenguatge dels pictogrames més habituals per ajudar a la persona consumidora a triar millor el que compra i a fer un ús més segur i responsable dels productes.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer els símbols de les etiquetes
  • Entendre la informació gràfica dels envasos d’alguns productes
  • Orientar la persona consumidora en la presa de decisions abans de comprar
  • Transmetre informació referent a un ús responsable dels productes que adquirim

Activitats

 

  • Taller per interpretar el significat dels símbols de les etiquetes i envasos amb una metodogia participativa i dinàmica

 

Materials de suport:

  • Presentació de l'activitat amb material pedagògic per ordinador
  • Opcional: exposició Mira, interpreta, actua amb format de pantalla enrotllable al centre educatiu durant una setmana

Persones destinatàries

5è Primària

Alumnat de cinquè de primària

Observacions

 

 

 

Exposició pictogrames (pdf - 3155567 bytes)