Mediació, assessorament i suport en la gestió de conflictes

Prevenció/formació
Assessorament i suport en relació a la gestió de conflictes que es puguin detectar a l’aula, o a qualsevol espai del centre escolar, quan es consideri que per la seva complexitat i/o dimensió requereix la intervenció d'un professional extern amb una mirada mediadora.

S’ofereixen sessions amb el personal docent, amb l’alumnat i/o amb la comunitat educativa en general. A través d’eines mediadores, pràctiques restauratives (cercles de diàleg, entre d’altres) i de la gestió positiva dels conflictes. 

Com a Servei de Mediació es posa a l’abast dels centres educatius per compartir el coneixement i experiència de la gestió transformativa dels conflictes. 

 

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

  • Millorar la convivència al centre entre els diferents agents de la comunitat educativa.
  • Dotar les persones participants d'eines de gestió positiva de conflictes que puguin aplicar en el seu dia a dia.
  • Crear un clima que faciliti la comunicació i l'expressió de les idees pròpies des del respecte a un mateix i cap a les altres persones.
  • Facilitar la implementació dels plans de convivència en els centres educatius.
  • Donar a conèixer el Servei de Mediació   per part dels participants i el seu entorn com a un recurs.

Activitats

  • Sessions informatives i d’assessorament amb equip docent i/o equip directiu segons el cas.
  • Formacions a professorat en la gestió positiva de conflictes, pràctiques restauratives en funció de les necessitats.
  • Mediació en aquells casos que requereixen la mirada d’un professional extern.
  • Assessorament en el desenvolupament del Pla de Convivència de Centre.

Persones destinatàries

Educació secundària, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Professorat

Professorat i alumnat educació secundària.