MatiPrat

La MATIPRAT és la Gimcana Matemàtica Escolar del Prat, adreçada a l’alumnat de 1r ESO, que compta amb la col·laboració del professorat dels centres de secundària, alumnat de 4t ESO, un col·lectiu de persones voluntàries i els comerços del nucli antic de la ciutat. 

Aquesta jornada lúdica fomenta el coneixement de la ciutat, la cohesió de l’alumnat i sensibilitza sobre la importància de tenir coneixements matemàtics per resoldre situacions de la vida quotidiana. Es tracta d’un conjunt de proves en un recorregut local que pretén estimular el gust per les matemàtiques i la seva aplicació en l’entorn. L’activitat es programa com a reforç al desenvolupament competencial en matemàtiques. 

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Matemàtica
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Promoure el gust per les matemàtiques. 
 • Apropar l’aplicació de les matemàtiques a l’entorn i a la vida quotidiana. 
 • Aplicar els continguts del currículum de 1r d’ESO a un conjunt de proves. 
 • Participar de la resolució en grup de problemes matemàtics. 
 • Gaudir d’una jornada lúdica d’aprenentatge matemàtic. 
 • Fomentar la cohesió entre l’alumnat de centres educatius del Prat. 
 • Obrir a la ciutat les experiències didàctiques dels nostres centres.

Activitats

La Gimcana es desenvolupa al nucli antic del Prat, entre la zona del Fondo d’en Peixo i el carrer Ferran Puig. Consta consta d’11 proves matemàtiques de diferent caràcter que corresponen als coneixements del currículum de 1r d’ESO: numeració i càlcul, canvi i relacions, mesura, espai i forma, i estadística i atzar. Aquestes pràctiques s’apliquen a espais i entorns reals. 

Les activitats han estat creades i ideades pel professorat del grup de treball MATIPRAT, amb el suport del CRP. 

L’alumnat participant s’organitza en petits grups de 6/7 alumnes, que col·laboren per superar les proves del recorregut. 

Persones destinatàries

Alumnat i professorat de 1r ESO de la ciutat 

Observacions

7a edició de la MatiPrat. L'activitat es porta a terme al voltant del dia 12 de maig, Diada Escolar de les Matemàtiques.