Masclisme, estereotips i llibertat personal

Aquest taller - xerrada analitza els mecanismes de construcció i socialització del masclisme i les violències heteropatriarcals.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Reconèixer algunes característiques de la masculinitat tradicional i fer visibles els micromasclismes. 
  • Identificar els costos negatius de la masculinitat tradicional o masclista. 
  • Imaginar alternatives reals i canvis possibles de cara a assolir una masculinitat igualitària i, per tant, una igualtat real. 
  • Implicar-se en el canvi cap a una masculinitat igualitària de forma personal i col·lectiva. 

Activitats

Taller expositiu i participatiu 

Persones destinatàries

  • Alumnat de 3r d’ESO i batxillerat 
  • Alumnat d'educació especial
  • AMPA / AFA

Observacions

Caldrà disposar d’una sala àmplia amb un reproductor d'imatges (DVD, etc.), un ordinador amb canó i una pissarra.