Masclisme, estereotips i llibertat personal

Aquest taller - xerrada analitza els mecanismes de construcció i socialització del masclisme i les violències heteropatriarcals.

Competències

 • Comunicativa lingüística i audiovisual
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Reconèixer algunes característiques de la masculinitat tradicional i fer visibles els micromasclismes. 
 • Identificar els costos negatius de la masculinitat tradicional o masclista. 
 • Imaginar alternatives reals i canvis possibles de cara a assolir una masculinitat igualitària i, per tant, una igualtat real. 
 • Implicar-se en el canvi cap a una masculinitat igualitària de forma personal i col·lectiva. 

Activitats

Taller expositiu i participatiu 

Persones destinatàries

 • Alumnat de 3r d’ESO i batxillerat 
 • Alumnat d'educació especial
 • Professorat 
 • AMPA / AFA

Observacions

Caldrà disposar d’una sala àmplia amb un reproductor d'imatges (DVD, etc.), un ordinador amb canó i una pissarra. 

La realització de l’activitat estarà condicionada a la formalització del procediment contractual, que es preveu que no serà abans del segon trimestre del curs 2018-2019.