Mapa sonor del Prat

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació secundària, Mares i Pares
Eix temàtic: Educació ambiental

Activitat que consisteix en la grabació de sons dels elements naturals i entròpics dels espais que es visiten, parcs públics i entorns més propers als centres educatius on es realitza l’activitat.

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • En el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Entendre la diversitat dels ecosistemes del Delta del Llobregat a través dels sesu sons, tot incrementant l’interès i la consciència ambiental
 • Reflexionar i analitzar els sons de la natura i els sons produïts per l’home i com interactuen
 • Desvetllar l’interès científic i artístic d’aquests sons
 • Fomentar la creativitat a través del treball amb el so i l’ús de les noves teconologies
 • Potenciar l’anàlisi, presa de decisions i treball en equip
   

Activitats

Aquesta activitat es desenvolupa en tres sessions:

 • Una prèvia introductoria per fer una presentació de l’activitat i de les eines a utilitzar, que té una durada màxima d’una hora i mitja.
 • La segona consisteix en la realització d’un itinerari a un espai a l’entorn del centre escolar. Aquest sessió pot durar com a màxim, dues hores.
 • Es fa una tercera sessió de tancament, durant la que es treballa amb els sons captats durant la sessió anterior. Té una durada d’un màxim de dues hores. 

Persones destinatàries

Alumnat de cicle superior de primària i d’educació secundària obligatòria

Observacions

Cal realitzar una sessió prèvia amb el professorat que sol·licita l’activitat per coordinar correctament les sessions i les necessitats de cadascuna.