Llenguatge inclusiu i no sexista

Objectius

Resoldre les situacions pràctiques de llenguatge discriminatori i sexista en textos escrits i orals.

Activitats

Sessió de 2 hores presencial o en línia

Materials de suport:

S'oferiran en la sessió.

Persones destinatàries

Formació de persones adultes, Mares i Pares, Professorat

Observacions

Oferim la sessió fins al 12 de juliol de 2024.