Llenguatge inclusiu i no sexista

Objectius

Resoldre les situacions de llenguatge discriminatori en textos escrits i orals.

Activitats

Sessió de 2 hores

Persones destinatàries

Professorat

Professorat i membres de l'AMPA