Les violències masclistes, també en els mitjans de comunicació

Temes: Persones
Categories: Dones
Nivell educatiu: Batxillerat, Educació Especial
Eix temàtic: Sensibilització en clau de gènere

Xerrada sobre les violències

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

Fer visible el paper que tenen els mitjans de comunicació audiovisual en la representació i la perpetuació de les violències envers les dones. 

Activitats

Xerrada amb material de treball audiovisual

Persones destinatàries

Alumnat de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i educació especial

Observacions

Per fer el taller cal disposar d’una aula amb projector, reproductor i dispositiu de so. Cal  que l’ordinador tingui un programa de reproducció d’imatges com el VLC. 

La realització de l’activitat estarà condicionada a la formalització del procediment contractual, que es preveu que no serà abans del segon trimestre del curs 2018-2019.