Les etiquetes parlen

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per al consum

Activitat a l'aula per conèixer les dades obligatòries que han d'aparèixer a les etiquetes de joguines, roba i aliments

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Acostumar-se a llegir les etiquetes
  • Saber distingir i valorar les diferents dades
  • Utilitzar la informació per triar responsablement

Activitats

Taller a l'aula per identificar la informació de les etiquetes mitjançant un joc.

Materials de suport:

El taller es fa amb material de suport que portem a l'aula: panell tipus pissarra amb joc d'imans.

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d'educació primària