Les eines per investigar

Activitat amb l'objectiu que l'alumnat aprengui a seleccionar i a discernir quina és la informació correcta, a citar-ne correctament la procedència, a contrastar diverses fonts i a fer un ús correcte del material obtingut a través d’Internet. 

Es treballaran la importància de les noves tecnologies de la informació i les possibilitats que ens poden proporcionar quan es vol fer un treball de recerca. 

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

 • Adquirir elements crítics a l’hora de fer servir la informació d’Internet
 • Conèixer fons documentals que podran emprar en els treballs de recerca 
 • Aprendre tècniques d’investigació que els seran útils en els treballs de recerca 
 • Aprendre a valorar la història i a gaudir-ne 
 • Conèixer l’arxiu com a centre on es conserva i difon el patrimoni documental, hemerogràfic, fotogràfic i audiovisual de la ciutat 

Activitats

Explicació pràctica- treballada en grup, en què es fomenta la participació de l’alumnat- relativa a la informació d’Internet, els arxius i les fonts documentals. 

L’escola por triar entre tres modalitats: 

 1. Amb l’ajut de diferents tipus de documents i material d’arxiu, el grup haurà de respondre un qüestionari, i datar i explicar els documents lliurats. Sessió a l’Arxiu 
 2. L'opció anterior, però adaptant l’activitat a algun tema que proposi l’escola. Sessió a l’Arxiu 
 3. Simular un consell de guerra a un personatge real. A partir de la mateixa documentació, uns grups actuen d’acusació i els altres de defensa. Possibilitat de demanar proposta i guia didàctica a l’Arxiu per treballar aquesta activitat a classe. Es pot treballar a l’aula o a l’Arxiu. 

Persones destinatàries

Alumnat d’educació de secundària obligatòria i postobligatòria i centres de formació de persones adultes 

Observacions

Cal sol·licitar les visites amb temps. 
Grups de màxim una aula 

Durada:1 hora