Sessions d’obres de teatre en anglès. L’objectiu és oferir un teatre visual i divertit com a eina d’aprenentatge lingüístic mitjançant sessions dinàmiques i interactives, que incorporen tècniques pedagògiques i visuals per implicar-hi més directament l’alumnat.  Materials disponibles per treballar prèviament a l'aula

Competències

  • Artística i cultural
  • Comunicativa lingüística i audiovisual

Objectius

 

 

Oferir un espai significatiu d'ús de la llengua fora de l'aula, com a eina de suport al procés d'aprenentatge de la llengua anglesa. Afavorir la competència comunicativa de l'alumnat assistent.

 

Activitats

 2019-2020

La sessió s’adaptarà al cicle dels estudiants. 

  • Educació infantil, segon cicle*: Three Little Pigs
  • Educació primària, cicle inicial: Pirate Island
  • Educació primària, cicle mitjà i superior: Young Arthur
  • 1r cicle d'ESO: Sleepy Hollow
  • 2n cicle d'ESO, batxillerat i formació de persones adultes: Shake it up

 

Materials de suport:

 

 

Es facilitaran materials online als centres inscrits perquè es treballin a l'aula abans de les sessions.

Persones destinatàries

Alumnat d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria, de l'Escola Oficial d'Idiomes i del centre de formació de persones adultes

Observacions

Les obres de teatre tenen una durada de 60 minuts (45 min. les sessions adreçades a educació infantil). 

Activitat de pagament:

  • Preu per alumne: 4 € 
  • Preu funcions educació infantil: 4 € 

Companyia professional amb actrius i actors angloxasons