L'abordatge dels rumors per afavorir la convivència

Temes: Persones
Categories: Nova ciutadania i interculturalitat
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Interculturalitat

Taller per conèixer l'origen, les formes de propagació i els efectes dels rumors. També es tracten les estratègies que hem d’adoptar per identificar-los i frenar-los. 

Objectius

  • Donar a conèixer a l’alumnat la importància dels rumors pel que fa a la formació dels estereotips i les creences, i els mecanismes amb què es formen i propaguen.
  • Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de ser responsable i adoptar una actitud adequada davant  els rumors que afecten negativament la convivència.
  • Sensibilitzar els i les joves davant els rumors - bulling  a través de les xarxes socials. 

Activitats

Taller dinamitzat per una persona experta, que farà servir jocs, dinàmiques, materials audiovisuals i debats com a metodologia 

Materials de suport:

Aula amb pantalla i projector

Persones destinatàries

Alumnat de 2n d’ESO i AMPA/AFA