La salut ambiental

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Energia
Eix temàtic: Educació ambiental

Per motius derivats de la situació de pandèmia, finalment  l'AMB ha decidit que no es podrà oferir aquesta activitat. Disculpeu les molèsties.

Aquesta activitat se centra en la mobilitat sostenible, el consum energètic que suposa el transport, i els efectes dels gasos que es produeixen i que són nocius per a la nostra salut.  

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer els diferents mitjans de transport en l'àmbit urbà metropolità i capacitar l'alumnat per prendre decisions relacionades amb els trajectes quotidians que tinguin en compte la salut ambiental.
  • Identificar els diferents espais que conformen la ciutat i els usos que en fem per tal d'adaptar l'ús dels diferents mitjans de transport a situacions concretes.
  • Fomentar bones pràctiques de transport enfocades a assolir una mobilitat sostenible a les ciutats.
  • Fomentar un estil de vida saludable promovent l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu, i valorar els aspectes positius per a la salut de l'ambient i de les persones derivats d'un ús adequat dels mitjans de transport.

Persones destinatàries

1r Primària, 2n Primària