Jornada de Voleibol

Activitat esportiva d'iniciació al voleibol

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal

Objectius

Promoure la pràctica del voleibol a les escoles del Prat.

Promoure l'hàbit de fer un esport col·lectiu.

Promoure els valors en l'esport: companyonia, igualtat, respecte.

Activitats

Jornada esportiva al centre educatiu dins de l'horari lectiu. 

Materials de suport:

El material el portarà l'entitat Club Voleibol Prat, l'escola no ha d'aportar cap material de suport.

Persones destinatàries

3r Primària, 4t Primària, 5è Primària, 6è Primària

Alumnes de 3r a 6è de primària 

Observacions

L'activitat serà gratuïta.