Internet segura. Les xarxes socials

Temes: Educació
Nivell educatiu: Educació Especial, Mares i Pares, Professorat
Eix temàtic: Seguretat

Taller sobre els riscos amb què es poden trobar els i les joves pel fet de fer un mal ús de les xarxes socials

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Identificar situacions de risc derivades del mal ús, propi o aliè, de les xarxes socials (WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc.)
  • Aprendre a solucionar aquestes situacions. 
  • Conèixer quines són les bones pràctiques per evitar ser víctima o autor d’un mal ús.

Activitats

Taller amb visualització de situacions relacionades amb el mal ús de les xarxes socials (ciberassetjament, difusió de continguts, configuració de la privacitat, etc.) i debat sobre com abordar aquestes situacions.

Persones destinatàries

Alumnat de sisè d’educació primària, educació especial, professorat i AMPA/AFA. De forma excepcional i per a situacions justificades, la sessió es pot impartir a altres cursos.
El contingut s’adaptarà als usos de les xarxes socials que facin els i les assistents a la sessió i segons la seva edat.