Internet segura. De tu a tu

Temes: Educació
Eix temàtic: Seguretat

A causa de l’augment dels incidents a Internet, com a conseqüència de la generalització de tot tipus de terminals que permeten una connexió total i de l’augment del nombre d’usuaris de les xarxes socials, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), des de l’any 2008, porta a terme xerrades adreçades a l’alumnat i també a  mares, pares i docents.

No obstant això, Internet i les xarxes socials evolucionen a un ritme de vertigen i la PG-ME sempre intenta buscar noves eines i maneres per poder fer arribar els consells de seguretat i les recomanacions als i les menors i al jovent.

En aquesta línia, i seguint les últimes tendències europees, la PG-ME ha posat en marxa un projecte en què l'alumnat adquireix un major protagonisme en el moment de transmetre el nostre missatge. Moltes vegades aquest missatge arriba de manera més eficaç i eficient quan l’emissor és un company i, a més, el receptor se sent més confiat a l’hora d’explicar algun problema que pugui tenir relacionat amb la Xarxa. És el que es coneix com a formació entre iguals o, en anglès, peer mentoring.

Competències

  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

  • Conscienciar els i les joves dels problemes i riscos que pot generar la xarxa.
  • Crear hàbits saludables en la utilització d’Internet i les xarxes socials. 
  • Dotar als centres educatius d'una xarxa d'alumnes referents que siguin "antennes" i assessors davant situacions de risc.

Activitats

Presentació del projecte a l’equip docent i a les famílies, i sessions posteriors amb el grup d’alumnes seleccionat, en què es tracten diverses temàtiques mitjançant un audiovisual i un debat posterior:

  • Ciberassetjament escolar
  • Sèxting
  • Imatges al web
  • Grooming (ciberassetjament a menors)
  • Dades personals

Persones destinatàries

Alumnat de 3r d’ESO (preferiblement si han participat en activitats curriculars o extraescolars relacionades amb la mediació i la resolució de conflictes)