Infància i Salut a Cicle Superior. Què em passa?

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Potenciar l’autoestima
  • Aprendre a valorar-se de manera positiva i adequada com a persones
  • Afavorir les relacions d’amistat saludables
  • Definir tots els aspectes de la sexualitat, tant els físics com els emocionals
  • Identificar quins canvis es produeixen a la pubertat i com afecten la sexualitat

Activitats

  • Treball a l’aula de les activitats proposades a la proposta didàctica
  • Taller formatiu de 90 minuts  a l’aula a càrrec de professionals especialitzats

Persones destinatàries

Alumnat de 6è d'Educació Primària