Infància i Salut a Cicle Superior. Prevenció d'accidents i primers auxilis

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Orientar i formar l’alumnat sobre la prevenció d’accidents, les conductes a seguir i les primeres cures.
  • Tenir uns coneixements bàsics de primers auxilis.

Activitats

  • Treball a l’aula de les activitats proposades a la proposta didàctica
  • Taller de dues hores sobre prevenció d’accidents i primers auxilis, a càrrec de la Creu Roja 

Persones destinatàries

5è Primària

Observacions