Infància i Salut a Cicle Superior. Estàs pantallat?

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Afavorir les relacions d’amistat saludables
  • Reflexionar amb esperit crític sobre les noves tecnologies i treure’n conclusions

Activitats

  • Treball a l’aula de les activitats proposades a la proposta didàctica
  • Taller “Estàs pantallat?”, sobre l’ús/abús de les noves tècnologies.

Persones destinatàries

Alumnat de 6è d'Educació Primària