Infància i Salut a Cicle Superior. Emocions III. Gestió emocional  

Temes: Educació
Categories: Escola i salut
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut


Aquest taller té l'objectiu de donar eines i estratègies, en l'àmbit pràctic i de les emocions, per tal que puguem gaudir positivament del nostre dia a dia.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

​​​​​

  • Conèixer estratègies d’autoregulació per millorar el nostre estat emocional i de salut.
  •  Adquirir tècniques per generar emocions agradables.
  •  Tenir eines i habilitats per  afrontar reptes o situacions de conflicte.
  •  Donar eines i recursos per gestionar les emocions.

 

Activitats

Taller d'1 h 30 min

Les sessions s'adaptaran al nivell educatiu i a les característiques del grup.

Metodologia dinàmica i participativa

 

 

Persones destinatàries

 

Alumnat de 6è de primària i famílies

 

 

Observacions

 

Es pot fer una formació complementària, adreçada a les famílies, en forma presencial o LIVE, per la xarxa social que es decideixi (Google Meet, Zoom, Instagram).