Infància i Salut a Cicle Mitjà. Visita a un forn de pa

Temes: Persones
Categories: Viure en Salut
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

-Potenciar i descobrir les capacitats i habilitats dels nens i nenes.

-Entendre que per cuidar la nostra salut cal una bona alimentació i practicar exercici cada dia.

-Valorar i adquirir hàbits alimentaris que beneficiïn la salut.

-Conèixer l'ofici de forner i  com s'elabora el pa.

Activitats

Treball a l'escola de les activitats proposades al programa, mitjançant fitxes elaborades amb aquest fi, incloses en la proposta didàctica

Visita a un forn de pa del municipi per conèixer de ben a prop l'ofici de forner i el procès d'elaboració del pa, des de la recepció de materies primeres, passant per l'elaboració, venda i el reaprofitament del pa que no es ven. Aquesta activitat té una durada de dues hores.

Persones destinatàries

3r Primària

Observacions