Infància i Salut a Cicle Mitjà. De l'hort al plat

Temes: Educació
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Potenciar i descobrir les capacitats i habilitats dels nens i nenes.
  • Aprendre a fer una compra responsable, de proximitat i sostenible.
  • Valorar positivament una alimentació segura, nutritiva i saludable que benificia la nostra salut.
  •  Entendre que per cuidar la nostra salut cal una bona alimentació i practicar exercici cada dia.

Activitats

Treball a l’escola de les activitats proposades al programa, mitjançant fitxes elaborades amb aquest fi, incloses en la proposta didàctica.

Taller:

  • De l'hort al plat. Aquest taller de tres hores es farà a un centre cívic i consta de dues parts. En la primera es treballarà la importancia d’una alimentació variada i com fer una compra responsable amb aliments de procedència diversa.
  • En la segona, a la cuina, elaborarem una recepta relacionada amb l’alimentació saludable i consolidarem rutines importants, com els cinc àpats al dia, entre ells l’esmozar i el berenar. Acabarem fent un divertit tast per avaluar els resultats del que hem elaborat.

Persones destinatàries

4t Primària

Materials didàctics (alumnat i professorat)