Infància i salut a Cicle Mitjà. De l'hort al plat

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Potenciar i descobrir les capacitats i habilitas dels nens i nenes.
 • Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i valorar-los.
 • Identificar i utilizar els elements necessaris per rentar-se les mans correctament.
 • Conèixer les conseqüències per a la salut de la presència de microbis a les nostres mans i als aliments.
 • Valorar positivament una alimentació segura, nutritiva i saludable que benificia la nostra salut
 •  Entendre que per cuidar la nostra salut cal una bona alimentació i practicar exercici cada dia.
 •  
 • Conèixer els factors i les pràctiques socials que afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament del cos.
 • Comprendre la necessitat de fer controls de salut periòdicament, com a mesura preventiva.

Activitats

Treball a l’escola de les activitats proposades al programa, mitjançant fitxes elaborades amb aquest fi, incloses en la proposta didàctica.

Taller:

 • De l'hort al plat. Aquest taller de tres hores consta de dues sessions. En la primera es treballarà la importancia d’una alimentació variada i amb aliments de procedència diversa. Es treballarà com ens hem de comportar abans de manipular els aliments tant pel que fa a la higiene personal com a la de l’entorn (superfície de treball i estris). En la segona, a la cuina, elaborarem una recepta relacionada amb l’alimentació saludable i consolidarem rutines importants, com els cinc àpats al dia, entre ells l’esmozar i el berenar. Acabarem fent un divertit tast per avaluar els resultats del que hem elaborat.

Persones destinatàries

4t Primària

Alumnat de 4t d'educació primària

Observacions

Davant de la situación actual i canviant que estem vivint, i  que ens afecta tant des del punt de vista emocional com d’organització, les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment que s’hagin d’impartir.

Materials didàctics (alumnat i professorat)

De l'hort al plat, primària (pdf - 3091158 bytes)

De l'hort al plat, material per al professorat (pdf - 42976 bytes)