Infància i Salut a Cicle Mitjà. De l'hort al plat

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Potenciar i decobrir les capacitats i habilitas dels nens i nenes.
  • Adquirir hàbits de salut i de cura del nostre cos i valorar-los.
  • Entendre que per cuidar la nostra salut cal una bona alimentació i practicar exercici cada dia.
  • Valorar i adquirir hàbits alimentaris que benificiïn la salut.
  • Conèixer els factors i les pràctiques socials que afavoreixen o entorpeixen el desenvolupament del cos.
  • Comprendre la necessitat de fer controls de salut periòdicament, com a mesura preventiva.

Activitats

Treball a l’escola de les activitats proposades al programa, mitjançant fitxes elaborades amb aquest fi, incloses en la proposta didàctica.

Taller:

  • De l'hort al plat. Aquest taller de 3 hores consta de dues sessions.La primera es fa a l'aula de l'escola.Consisteix a fer una visita "virtual" a una parada de fruita i verdura d'un mercat.Coneixerem de prop d'on venen els aliments, descobrirem com han estat tractats i repassarem criteris de compra.En la segona sessió, a la cuina, elaborarem una recepta relacionada amb l'alimentació saludable i consolidarem rutines importants com, per exemple, l'esmorzar.Acabarem fent un divertit tast per avaluar els resultats.

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d'Educació Primària

Materials didàctics (alumnat i professorat)

De l'hort al plat, primària (pdf - 3091158 bytes)

De l'hort al plat, material per al professorat (pdf - 42976 bytes)