Infància i Salut a Cicle Inicial. Pere Flash. Telesalut.

Temes: Educació
Eix temàtic: Educació per la salut

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Augmentar l’autoestima dels nens i nenes.
  • Mostrar-los que existeixen diferències entre les persones i que acceptar-les és enriquidor.
  • Adquirir coneixements i actituds amb relació als hàbits bàsics de salut i benestar.
  • Observar i explorar l’entorn immediat i identificar elements que poden suposar un risc.
  • Conèixer les normes bàsiques de prevenció.

Activitats

  • Treball a l’aula de les activitats proposades al programa
  • Espectacle de titelles Pere Flash.Telesalut. A través d'aquest espectacle es repassaran els temes de salut que es tracten a la  proposta didàctica per treballar-los a l'aula.

Persones destinatàries

2n Primària

Observacions