I tu, on vius?

Temes: Persones
Categories: Convivència i Civisme
Nivell educatiu: Batxillerat
Eix temàtic: Convivència

Taller participatiu “I tu, on vius?”, en què compartirem experiències i reflexionarem al voltant dels valors per afavorir la convivència a les comunitats veïnals.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Treballar els valors necessaris per afavorir la convivència a les comunitats veïnals:

  • Sensibilitzar els i les adolescents del que suposa conviure en un edifici.
  • Escoltar i recollir les experiències vitals de l'alumnat  entorn a la convivència als seus edificis i  les relacions veïnals.
  • Apropar el Servei de Bon Veïnatge al col·lectiu dels adolescents, perquè hi contactin si en alguna ocasió viuen alguna situació de convivència veïnal que creuen que es podria millorar.
  • Treballar els possibles prejudicis que es poden donar entre els diferents col·lectius que conviuen als edificis.

Activitats

Representació teatral d’una situació relacionada amb la convivència a les comunitats veïnals.

Materials de suport:

Cabdell de llana, guixos i pissarra

Persones destinatàries

Batxillerat, 1r Batxillerat, 2n Batxillerat