“Gràcies. Història d'un veïnat"

Temes: Persones
Categories: Convivència i Civisme
Eix temàtic:

Taller participatiu "Conte per a la convivència: Gràcies. Història d'un veïnat. En primer lloc, explicarem als infants el conte "Gràcies. Història d'un veïnat" de Rocio Bonilla, el qual parla d'un veïnat on no es coneix ningú. Els personatges, entranyables i solitaris, a poc a poc s'atreveixen a conèixer-se i ajudar-se i, gràcies a la curiositat i a la comunicació, arribaran molt i molt lluny. I en segon i darrer lloc, realitzarem un dibuix col·laboratiu per, a través de la creativitat, posar en pràctica els valors de la convivència.

Competències

  • Social i ciutadana

Objectius

Treballar els valors que afavoreixen la convivència a les comunitats veïnals:

  • Obrir un espai de reflexió entorn als valors que afavoreixen la convivència.
  • Escoltar i recollir els valors que són importants a la infància a l’hora de conviure en una ciutat.
  • Donar exemples concrets de com podem posar en pràctica aquests valors a la nostra quotidianitat.
  • Enriquir el treball del Servei de Bon Veïnatge i Convivència integrant la mirada dels infants al voltant de la convivència.

Activitats

 

Dibuix col·laboratiu.

Contacontes per conviure. Espai de reflexió.

Materials de suport:

 

Es recomana que l’escola faciliti per dur a terme l’activitat projector, pantalla i colors.

Persones destinatàries

1r Primària, 2n Primària, 3r Primària