Gestió emocional: estratègies i eines per a l'acompanyament emocional

Amb aquesta formació es pretén conèixer les emocions, en quines situacions/estímuls són activades, tant a nivell intern com extern, com es presenten al cos i al cap, i estratègies de regulació emocional. Les 15 hores de formació es distribuiran en 10 hores de formació presencial, 2 hores de treball personal i 3 hores per a una sessió d'avaluació que es durà  a terme entre 4-5 mesos després de la formació i en què es farà una reavaluació de les estratègies utilitzades per a la gestió emocional. 

Objectius

- Conèixer què són les emocions i com s'activen.

- Identificar el llenguatge emocional, que pot ser molt divers i pot aparèixer de maneres molt diferents, tant en l'àmbit físic com en el conductual.

- Aprendre a identificar i entendre les emocions. Context, malestar i responsabilitat emocional.

- Ajudar a crear i dissenyar espais de seguretat psicològica, estratègies i dinàmiques per a l'acompanyament emocional a infants i adolescents.

- Posar en valor l'autocura i les emocions pròpies.

Activitats

La metodologia del taller es basa en les estratègies de l'aprenentatge significatiu i l'aprenentatge cooperatiu.

Persones destinatàries

Professorat

Observacions

Aquest curs s'ha programat en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics i formarà part de la formació curricular del col·lectiu de professorat per al curs 2022-23.