Gestió de les emocions I i II  

Temes: Educació
Categories: Escola i salut
Nivell educatiu: Mares i Pares
Eix temàtic: Educació per la salut


Aquest taller té l'objectiu de donar eines i estratègies, en l'àmbit pràctic i de les emocions, per tal que puguem gaudir positivament del nostre dia a dia

Competències

 • D'aprendre a aprendre
 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 •  Aprendre a reconèixer les nostres emocions i saber posar-hi noms.
 • Tenir capacitat per expressar i compartir les emocions de manera adequada.
 • Conèixer estratègies d’autoregulació per millorar el nostre estat emocional i de salut.
 •  Adquirir tècniques per generar emocions agradables.
 •  Tenir eines i habilitats per  afrontar reptes o situacions de conflicte.
 • Saber com demanar ajut si sents que alguna cosa no va bé o sents emocions  que no saps gestionar.
 •  Donar eines i recursos per gestionar les emocions.
 • Treballar el llenguatge emocional a través del cos i la paraula.

 

Activitats

Taller d'1 h 30 min

Les sessions s'adaptaran al nivell educatiu i a les característiques del grup

Metodologia dinàmica i participativa

 

 

Persones destinatàries

Alumnat de 3r i 5è de primària i famílies

Gestió de les emocions I per a 3r de primària

Gestió de les emocions II per a 5è de primària

Es recomana que l'alumnat que faci Gestió de les emocions I a 3r, faci Gestió de les emocions II a 5è,  ja les dues activitats es complementen.

Observacions

Es pot fer una formació complementària adreçada a les famílies. en forma LIVE per la xarxa social que l'entitat decideixi (Google Meet, Zoom, Instagram).