Donar a conèixer les competències pròpies de la formació que s’està realitzant i identificar les pròpies, per tal de construir les eines per a la recerca de feina i/o pràctiques formatives

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • D'aprendre a aprendre
  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Tractament de la informació i competència digital

Objectius

Proporcionar les eines i els coneixements necessaris per a l’elaboració del currículum  i alhora oferir pautes per identificar les competències professionals de la formació a la que s’adreça l’activitat

Activitats

  • Xerrada dinàmica,  explicativa i participativa
  • Elaboració del c. v. mitjançant plantilla

Persones destinatàries

Cicles formatius, Educació Especial, Programes de formació i inserció