Experimentem el canvi

Temes: Ciutat i Territori
Categories: Energia
Eix temàtic: Educació ambiental

A l'activitat a l'aula Experimentem el canvi, els participants hauran de treballar com a científics: fer-se preguntes, realitzar experiments i treure'n les seves pròpies conclusions.

Competències

  • D'aprendre a aprendre
  • En el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Conèixer el concepte de canvi climàtic i la relació que té amb el context immediat.
  • Identificar algunes conseqüències ambientals, econòmiques i socials del canvi climàtic.
  • Reflexionar sobre els efectes de les persones en la natura i el clima. 
  • Identificar alguns comportaments individuals i socials que incideixen en les causes del canvi climàtic.
  • Fomentar la reflexió crítica de manera que permeti transformar l'entorn.

Activitats

En primer lloc, els i les alumnes exposaran els seus coneixements previs relacionant causes i conseqüències del canvi climàtic i quin paper hi tenim cadascun de nosaltres. A continuació, realitzaran dos experiments sobre l'emissió de gasos i l'efecte hivernacle que tenen, amb l'objectiu fer-los descobrir i comprendre per si sols el concepte de canvi climàtic, tot potenciant la seva creativitat i autonomia. Tot seguit, es traslladarà la problemàtica del laboratori al món actual. Mitjançant imatges hauran de reflexionar sobre les possibles conseqüències del canvi climàtic i, finalment, hauran d'elaborar un decàleg de bones pràctiques a partir de les seves propostes.

Materials de suport:

· Ordinador i projector
· Altaveus
· Punt d'aigua i pica
· Punt de llum
· Taules 

Persones destinatàries

Alumnat de 5è i 6è d'educació primària 

Observacions

Aquesta activitat es pot complementar amb l’activitat “Visita guiada a la Casa de l’Energia” i amb el suport al desenvolupament d'auditories energètiques escolars