Escoltem les persones refugiades

Proposta de caràcter educatiu que consisteix en una xerrada amb una persona refugiada o sol·licitant d’asil, amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat de les persones refugiades que viuen a Catalunya, les circumstàncies que provoquen la fugida dels seus països d’origen, el fenòmen de la immigració forçada i les conseqüències de la vulneració dels drets humans.

S’ofereix una presentació teòrica dels conceptes d’una persona refugiada que relata la seva història de vida en primera persona i aborda aspectes del seu acolliment a Catalunya.

Competències

  • Comunicativa lingüística i audiovisual
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Millorar entre els i les joves el coneixement dels fenòmens migratoris, especialment els vinculats al desarrelament forçat, i fomentar el respecte dels drets humans.
  • Recuperar la memòria històrica dels efectes que va tenir el desplaçament forçat a Catalunya, com a única garantia que tenim actualment per evitar que es reprodueixi en el futur.
  • Prevenir el racisme i la discriminació cap a la població refugiada i sol·licitant d’asil, així com cap als i les immigrants en general.

Activitats

Xerrada:
1a part: explicació dels conceptes bàsics relatius als drets humans, el refugi i l’asil, amb l'ajuda de material audiovisual. També es recorda que a Catalunya, no fa pas gaire temps, s’han patit situacions similars que han provocat el desarrelament forçat.
2a part: Un/a testimoni explica aspectes concrets del seu lloc d’origen, els motius pels quals va haver de fugir i el seu acolliment a Catalunya. Debat per respondre dubtes i aclarir conceptes entorn dels drets humans i el desarrelament.

Materials de suport:

Recursos audiovisuals i material dissenyat perquè es pugui preparar l’activitat de manera prèvia. Subministrament d’una guia didàctica per a l’educador/a per fer-hi un treball més específic a l’aula.

Persones destinatàries

Alumnat de 4t d’ESO i batxillerat

Observacions

L'aula o auditori ha de disposar d'equip audiovisual, ordinador i equip de projecció.

Aquesta activitat es porta a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona.