Escola Amiga Sant Joan de Déu

Temes: Educació
Nivell educatiu: Cicles formatius
Eix temàtic: Salut mental

La proposta pretén contribuir a fer més visible la salut mental, una  realitat  sovint estigmatitzada socialment, i alhora  normalitzar-la i dignificar-la.
Es tracta d’una activitat presencial, que pot complementar-se amb una eina de treball en línia, www.365batecs.org que ofereix un recull de testimonis sobre l’àmbit de la salut mental des de diferents perspectives (professional, usuaris, voluntaris, etc.), així com una proposta de material didàctic per treballar a l’aula aquesta realitat.

A través del porgrama #educaSJD, és preten contribuir a generar un discurs crític sobre la realitat dels col·lectius amb què treballem: persones en situació de sense llar, persones migrants, persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat... Amb l'objectiu de generar una nova mirada respecte de la seva situació que permeti entendre la necessitat de treballar plegats per la plena garantia dels drets socials i molt explícitament treballant pel deure de la solidaritat.

Competències

 • D'autonomia i iniciativa personal
 • Social i ciutadana

Objectius

 • Abordar i humanitzar la situació de les persones amb problemes de salut mental, compartint opinions i vivències.
 • Informar i sensibilitzar els joves sobre aquesta realitat.
 • Generar espais de reflexió i de compromís social.
 • Desestigmatitzar i trencar tòpics i prejudicis.
 • Proporcionar un material didàctic i acadèmic de qualitat.
 • Promoure la mobilització dels joves posant en pràctica valors com el cooperativisme i la solidaritat.

Activitats

 • Xerrada presencial o virtual d’una hora i mitja,  adreçada  als joves, al voltant de les temàtiques proposades realitzades per persones usuàries i professional i dels centres assistencials i socials de Sant Joan de Déu (SJD) per integrar diferents dimensions de la mateixa realitat.
 • Projectes d’Aprenentatge Servei. A partir dels elements reflexius i formatius, i un cop identificades les necessitats i interessos tant del centre educatiu com del centre de Sant Joan de Déu, es defineix un projecte d’implicació social que ha de permetre als joves participar i fer una activitat conjunta amb les persones usuàries dels nostres centres que els permeti conèìxer-se, establir vincles positius i facilitar la inclusió social dels col·lectius en risc d’exclusió.
 • Materials educatius. A través de la web de solidaritat Sant Joan de Déu els docents poden descarregar recursos i materials educatius per tal d’aprofundir a l’aula en les diferents temàtiques de manera autònoma.

Persones destinatàries

Alumnat d’ESO, principalment de 3r i 4t, batxillerat i cicles formatius

Observacions

Davant de la situació actual i canviant que estem vivint i que afecta tant a nivell emocional com d’organització, les activitats s’adaptaran a la realitat social i grupal del moment en què s’hagin d’impartir.