Els drets i les responsabilitats del/la menor

Temes: Educació, Persones
Categories: Acció Social
Nivell educatiu: Batxillerat, Educació secundària
Eix temàtic: Justícia juvenil

El/la menor, en el nostre ordenament sociojurídic, té reconeguts un conjunt de drets perfectament definits. De la mateixa manera, el nostre ordenament jurídic recull quines són les seves responsabilitats i com li serà reprovada la conducta si afecta els drets d’una altra persona.

Competències

  • D'autonomia i iniciativa personal
  • Social i ciutadana

Objectius

  • Informar sobre els elements fonamentals que garanteixen el desenvolupament social i personal del/la menor.
  • Explicar-li quins mecanismes té per donar a conèixer que no es respecten els seus drets.
  • Conèixer quines són les conseqüències de les conductes que afecten de forma lesiva els drets dels altres.

Activitats

Poden ser de dos tipus:

  • Xerrada explicativa dels punts abans esmentats.
  • A partir de la presentació dels punts fonamentals, fer un taller per analitzar un cas en grup i, posteriorment, una posada en comú per extreure’n conclusions.

Persones destinatàries

Alumnat d’ESO i batxillerat